Kariyer Mimarı Size Ulaşalım

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Kursu

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Kursu

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Kursu

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Kursu
MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Kursu

Mimari Tasarım ve Modelleme Kursu

Eğer ki amacınız bir mimari projeyi A’dan Z’ye kontrol edebilmek, tasarımdan sunuma, dokümantasyondan üretime hazır hale getirene kadar yönetebilmek ise mimari tasarım ve modelleme eğitim paketimiz tam size göre.

Ders Başlangıç Günler Saatler Kontenjan
Kariyer Mimarı İletişim
Kariyer Mimarı Eğitim İçeriği

MİMARİ TASARIM MODELLEME EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Modül 1: Genel TanıtımYAZI

GEOMETRİK ÇİZİMLER

Düzgün ÇokgenlerBüyültme ve KüçültmelerBağlama EğrileriSpirallerOvallerElipslerElips Problemlerinde AffiniteParabollerHiperbollerHelis Hareketleri ve YüzeyleriDüzlemsel Hareket Yörüngeleri

YÜZEYLER
Yüzeylerin SınıflandırılmasıDoğrunun Hareketiyle Oluşan YüzeylerDüzlem YüzeylerEğrilikli YüzeylerEğri Çizgilerin Hareketiyle Oluşan YüzeylerDönel Yüzeyler

ÇOK GÖRÜNÜŞLÜ ANLATIMLAR
Avrupa Resim YöntemiAmerikan Resim YöntemiAvrupa Resim Yönteminde Üç Temel İzdüşüm Düzlemindeki Görünüşlerin Birbirleriyle İlişkileri

MİMARLIKTA TEKNİK RESİM
Kesitin Tanımı ve GereğiMimarlık Mesleği ile ilgili Teknik ÇizimlerMimari Proje Çizimleriİşlev (Fonksiyon) ŞemasıEskizlerÖlçeklendirilen Ön Proje TaslaklarıÖn ProjeKesin ProjeUygulama ProjesiDetay ProjeleriUygulama Projelerinin Revizyonu

ÇİZİM TEKNİKLERİ, ÇİZGİ KALINLIKLARI ve TÜRLERİ
Çizim TeknikleriÇizgi KalınlıklarıÇizgi Türleri

MİMARLIK PROJELERİNDE BOYUTLANDIRMA
Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma ve Bazı TanımlamalarMimarlık Projelerinde Boyutlandırma İlkeleriMimarlık Projelerinde Çizim Teknikleri Boyutlandırma Simgeleri ve Bazı Tanımlamalar

DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ PROJELER, NİTELİKLERİ ve BOYUTLANDIRILMALARI
1/5000 Ölçekli Projeler1/2000 Ölçekli Projeler1/1000 Ölçekli Projeler1/500 Ölçekli Projeler1/200 Ölçekli Projeler1/100 Ölçekli Projeler1/50 Ölçekli Projeler1/20 Ölçekli Projeler1/10 Ölçekli Projeler1/5 Ölçekli Projeler1/2 ve 1/1 Ölçekli Projeler

YARDIMCI BİLGİLER
Doğal HavalandırmaPasif Güneş Enerjili TasarımMerdiven ve RampalarAntropometrik ÖlçülerÖzürlülüler İçin İç ve Dış Mekan DüzenlemeleriMekanların İç Donatım Projeleri, İç Mekan Düzenleme ProjeleriFotogrametriBina Tasarımında ZeminTemellerBir Yapının Temelinin Zemine Uygulanması (Temel Aplikasyonu)Rüzgar Adları ve YönleriUluslararası Bazı Sembol, İşaret ve ÖlçülerÖlçü Değişim TablolarıUluslararası Kağıt ve Zarf BoyutlarıGeometrik Şekiilerin Alan ve Hacim HesaplarıKuralsız Düzlem Şeklin Alanının BulunmasıKotlu İzdüşümde Yol ve PlatformKemerler, Tonozlar, Çapraz Tonozlar ve KubbelerKotlu İzdüşümde Çatı ÇizimiParelel - Dik İzdüşümde Oranın ve Paralelliğin Değişmeyeceği İlkesinden Yararlanarak Ara Kesitlerin BulunmasıParelel - Dik İzdüşümde GölgeSahne ve Oturma Yeri Düzenlemesi ve İlişkileriMerdiven Türleri ve Basamak DengelenmesiAsansörlerPlanda Ağaç Grafikleri1/200 ve 1/100 Ölçekli Önden Görünüşte Ağaç Grafikleri1/100 ve 1/50 Ölçekli Önden Görünüşte Ağaç GrafikleriÇiçek GrafikleriTaşıma Araçları Grafikleriİnsan GrafikleriKuzey İşaretleri, Ölçek İşaretleri, Yönlendirici Simgeler1/50 Ölçekte Taş Duvar Görünüşleri

KAVALYER VE AKSONOMETRİK PERSPEKTİF, PARELEL PERSPEKTİF

DEFORMASYON

PARELEL EĞİK İZDÜŞÜM, KAVALYER PERSPEKTİF

Kuşbakışı Kavalyer PerspektifKavalyer Perspektifte GölgeKürenin Kavalyer PerspektifiÇatı Makası Nokta Detaylarından Kavalyer Perspektif Örnekleri

AKSONOMETRİK PERSPEKTİF
Eksenlerdeki Küçülme Oranlarının BulunuşuParelel Aydınlatmada GölgeMerkezi Aydınlatmada GölgeMesleki Aksonometrik Perspektif Örnekleri

MERKEZİ İŞDÜŞÜM YÖNTEMİYLE ARTİSTİK PERSPEKTİF
Artistik PerspektifArtistik Perspektif ÇizimiÇemberin Artistik PerspektifiArtistik Perspektifte GölgeBilgisayar Çizimleri

Modül 2: AUTOCAD EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Geometrik Çizimler ve Düzenlemeler

 • Autocad çizim ekranı ve toolbar (araç çubuklarının tanıtılması)
 • Araç çubuklarının tanıtılması ekrana ekleyip çıkarılması
 • Dosyalama işlemleri (Yeni bir Çizime girmek, mevcut çizimi açmak, Kaydetme yöntemleri, dosya almak, dosya vermek ve çıkış yapmak)
 • Zoom Komutları
 • Pan Komutu görüntü kontrol komutları
 • 2B Obje Çizim Komutları
 • (Draw menüsü tüm komutlar ve alt parametreleri)
 • Line,Ray,ConstructionLine,Multiline(MultilineStyle),Polyline,Polygon,Rectangle,Arc,Circle,Spline,
 • Ellipse,Point,Region,Boundary,Wipeout,Revision Cloud,Text).
 • (Modify Düzenleme menüsü tüm komutlar ve alt parametreleri)
 • Erase,Copy,Mirror,Offset,Array (Rectangle,Path,Polar Array),Move,Rotate,
 • Scale,Stretch,Lenghten,Trim,Extend,Break,Join,Chamfer,Fillet,Blend Curves,Explode.
 • Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)
 • Yazı stili tanımlaması
 • Antet hazırlama
 • Sorgulama komutları
 • Desen ve logo tasarımı
 • Mesleki Uygulamalı proje çizimleri
 • (Mimari,Makine,Endüstriyel,Mobilya vb) alanların uygulama örnekleri

Dimension Ölçülendirme menüsü komutları

 • Quickdimension,Linear,Aligned,Arclenght,Ordinate,Radius,Jogged,Diameter,Angular,Baseline,Continue,MultiLeader,Tolerance, Centermark,Obligue,Aligntext,Dimension Style,Ovverride,Update
 • Çizimin ölçülendirilmesi,Ölçü sitillerinin ayarlanması,Ölçülerin;ölçeğe uygun hale getirilmesi,Tolerans ölçülerinin verilmesi
 • Kartezyen koordinat sistemi

Çizimlerin Düzenlenmesi

 • Layer (katman) işlemleri
 • Katmanların oluşturulması
 • Katmanlara nesne ataması
 • Katmanların genel kontrolleri
 • Katmanlara çizgi tiplarinin atanması
 • Bir çizime bir çizgi tipinin eklenmese
 • Tarama işlemleri
 • Hatch tarama komutunun kullanılması
 • Tarama ayarlarının yapılması
 • Tarama yapılmış yüzeylerin tarama özelliklerinin değiştirilmesi

DÜZENLEME ARAÇLARI

 • Temel yardımcı komutların tanıtılması
 • (Object Snap araç çubuğunun tanıtılması, Klavye komutları)
 • Properties
 • Edit Hatch
 • Edit Polyline
 • Edit Multiline
 • Edit Text
 • Group oluşturma

Block İşlemleri

 • Define Attirutes ( Bloklara nitelik ekleme ) özelliğinin kullanımı
 • Make block
 • Insert block
 • Write block
 • Hazır çizimlerin sembol olarak kullanılması

Çizim Çıktı Ayarları

 • Kâğıt boyutunu ayarlama
 • Kâğıt konumunu ayarlama
 • Ölçek ayarlaması yapma
 • Çıktı çizgi kalınlıklarını ayarlama
 • Pencereye göre çıktı alma
 • Limit değerlerine göre çıkıt alma
 • Tüm çizim alanının çıktısını alma
 • Çizim alanında görünen kısmının çıktısını alma
 • Yazıcı ayarlarını yapma
 • Yazdırılacak doğru yazıcıyı seçme
 • Çıktı kopya sayısını ayarlama
 • Projelerin paratik çözümlenmesi

LAYOUTS (pafta sayfası)

 • Pafta oluşturmak
 • Paftaya çizimi hizalamak
 • Paftayı ölçekleme
 • Farklı ölçekleri kullanarak pafta üzerinde uygulama
 • Paftanın çıktı alınması yazdırılması

Kesit

 • Kesit Görünüşler Kesit Görünüşler
 • AA—BB—CC vb. kesitler
 • Kesit görünüş elde etmenin adımları
 • Kesit Düzlemi
 • Tarama Çizgileri ve Özellikleri
 • Yüzeyleri taranmayıp boyanan parçaların kesit görünüşleri
 • Kesit görünüşlerin elde edilmesi
 • Kademeli delikleri kesit görünüşü
 • Tam delik ve kör delik

KESİT GÖRÜNÜŞ ÇEŞİTLERİ

 • Tam kesit görünüşler
 • Yarı kesit görünüşler
 • Kademeli kesit görünüşler
 • Döndürülmüş kesit görünüşler
 • Döndürülmüş enine kesit görünüşler
 • Kısmı kesit görünüşler,
 • Detay kesit görünüşler

2Boyutlu Proje Çizimleri

 • Mimari Proje çalışması
 • Makine parçası çizimi
 • Peyzaj proje uygulaması
 • Bina görünüş çizim örnekleri
 • Tefriş elemanları çizim uygulamaları
 • Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması

Perspektif Çizimi ve 3Boyut

 • View menüsünü kullanarak perspektif çizmek
 • Komut satırını kullanarak perspektif çizimi yapmak
 • Araç çubuklarını kullanarak perspektif çizimi yapmak
 • Üç boyutlu modelleme ve görüntüleme
 • İzometrik Çizim Teknikleri
 • Dimetrik Çizim
 • Axonometrik Çizim
 • View
 • Visual styles
 • Orbit
 • 3D modeling bölüm arayüzünü tanıtılması
 • 3 boyutlu çizime giriş
 • Katı model çalışma kuralları
 • Solid komutları (Katı model komutları)
 • Booelan komutları
 • Union, Subtract, İntersect, Shell, Slice, Separate
 • Tel kafes model oluşturma
 • Yüzey modeli oluşturma
 • Katı model oluşturma
 • Şablon oluşturma
 • 3D operasyonlar
 • Extrude, Loft, Revolve, Sweep, Presspull, Polysolid komutları
 • 2B planı 3B bir modele dönüştürmek
 • Koordinat Sistemi Tanımlama (UCS) ve ayarları

3D Layouts (Pafta) Sayfası

 • 2D ve 3D nesne ve objelerin paftaya aktarılması
 • 3D objelerinin görüntü ve kesitlerinin alınma yöntemi
 • 3D objelerin render da tek paftada yazdırılması

Rendering

 • Render bölümüne giriş
 • Materials browser (materyal seçme ve getirme)
 • Materials özellikleri gösterimi (yansıtma-şeffaflık vb.)
 • Materials atama
 • Işık ayarları özellikleri
 • Point, Spot, Distant, Weblight ışık çeşitleri ve kullanılma yöntemleri
 • Render alma, imaje olarak kaydetme
 • Render kalitesini arttırma yöntemleri
 • Kamera özellikleri
 • Kamera animasyonu detayları

3Boyutlu Proje Çizimleri

 • Cıvata çizimi,Makine parçaları
 • 3 BoyutuModelleme koltuk ,masa,sandalye,vazo modelleme uygulaması
 • 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
 • Yatak odası,mutfak,Oturma Odası vb. uygulama modelleme
 • 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
 • 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
 • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
 • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşmaModül 3: SKETCHUP EĞİTİMİ İÇERİĞİ

SKETCHUP ARAYÜZ TANITIMI

 • File, Edit, View, Camera, Draw, Tools, Window, Plugins,Help

Sketchup Komut Anlatımları

 • İşlenen komutların farklı örnekler üzerinde uygulanması
 • Rectange, Line, Circle, Freehand, Polygon, 2 Point Arc, Pie, Arc,Move, Push/pull, Rotate, Follow Me, Scale, Offset,Tape Measure tool, Dimension, Protractor, text, Axes, 3D Text
 • Orbit, Pan, Zoom, Zoom Window, Zoom Extents, Previous,Position camera,look around,Walk, Section plane

SKETCHUP uygulamalar ve menüler

 • Outliner Menüsü
 • Facesteyle özellikleri
 • ShadowFog Gölge özellikleri
 • Scene Ekleme
 • Companents ve make grup özellikleri
 • Plugin Nedir
 • Plugin Nasıl Eklenir
 • Projeye uygun pluginlerin eklenmesi ve kullanımı
 • Sketchup Make Faces Komutu
 • Sketchup Resim Formatında kaydetme
 • Sketchup line aracı ile 3D çizim
 • Sketchup İpuçları ve kısa yolları
 • Sketchup Materials
 • Kesit alma
 • 3D Yazı yazmak
 • Bir Nesne oluşturmak ve düzenlemek
 • Sketchup dan 3DS MAX e dosya aktarma
 • Sketchup Import Autocad
 • Export
 • 3D Model
 • 2D Graphic
 • Katman Yönetimi
 • Projenin Görselleştirilmesi
 • Malzemeler
 • Stiller
 • Efektler
 • Fotoğrafların 3d model olarak kullanılması
 • Bakış açısı ayarlama ve kamera yerleştirme
 • Uygulama
 • Google Earth İle Etkileşim
 • Google Earth'ten harita alıntılanması
 • Modellerin Google Earth'e aktarılarak yayınlanması
 • Çıktı Ayarları ve Sunum Yöntemleri
 • Layout


Kaplama ve ışıklandırma

 • Sketchup Gölge ayarları
 • Isiklandirma
 • Omni light ve özellikleri
 • Rectangle light ve özellikleri
 • Spot light ve özellikleri
 • Ies light ve özellikleri
 • Vray sphere ve özellikleri
 • Vray plane ve özellikleri

Sketchup V-Ray

 • Vray Test render ayarlari ve detaylari
 • Sketchup Animasyon
 • Vray sky ve özellikleri
 • Vray Default material ve özellikleri
 • Skp Two sided metarial ve özellikleri
 • Toon Material ve özellikleri
 • Angle Blend material ve özellikleri

Modül 4: AUTODESK REVİT ARCHİTECTURE EĞİTİMİ İÇERİĞİ

ARAYÜZ TANITIMI VE TEMEL TANITIM

 • Arayüzün Tanıtımı ve Programla ile ilk tanışma
 • Görüntü Ayarları ve Düzenlenmesi

HAZIRLIK SÜRECİ

 • Çizim ayarlamaların yapılması
 • Purge Unused
 • Hazır dosya ve şablon dosya kullanımı
 • Katların hizalı oluşturulması


MODELLEME TİPLERİ - BÖLÜM 1

 • Dış duvarların oluşturulması
 • Döşemelerin oluşturulması
 • Kat Döşemelerinin diğer katlara aktarılması
 • Döşeme ile duvarların birleşim ilişkileri
 • İç duvarların oluşturulması
 • Merdiven için döşeme boşluğunun açılması
 • Underlay ile bir katın altlık olarak kullanımı
 • Merdivenlerin oluşturulması
 • Merdivenlerin düzenlenmesi
 • Sahanlık için taşıyıcı kolon eklenmesi
 • Cam Giydirmeli Cepheler
 • Cam Giydirme Cephelerde kapının eklenmesi
 • Cam Giydirme Cephelerde Döşeme Birleşim ve İlişkileri
 • Kapıların Oluşturulması.


MODELLEME TİPLERİ - BÖLÜM 2

 • Duvarlara Boşluk Açılması
 • Pencerelerin Oluşturulması
 • Balkon Korkuluğunun Oluşturulması
 • Merdiven Korkuluğunun Oluşturulması
 • Çatıların Oluşturulması
 • Çatı ve Duvarların Birbirlerine Kaynatılması
 • Çatı Penceresinin Oluşturulması
 • Tavanların Oluşturulması
 • Tavanların Kayıt Elemanların Oluşturulması
 • Baca ve Şaftların Oluşturulması ve Döşemede Etkileri

STRÜKTÜREL SİSTEMLER VE REVİZE EDİLMESİ

 • Aksların Oluşturulması ve Yerleştirilmesi
 • Kolonların Yerleştirilmesi
 • Kirişlerin Yerleştirilmesi
 • Aksların Revize Edilmesi
 • Duvarların Revize Edilmesi
 • Cam Giydirme Cephelerin Revize Edilmesi
 • Döşemelerin Revize Edilmesi
 • Merdiven ve Korkuluğunun Revize Edilmesi


ÖLÇÜLENDİRME - KOTLAMA VE ETİKETLEMELER

 • Plan Kesimi ve Düzlemler
 • Ölçülendirmeler
 • Ölçü Stili tanımları
 • Bilgilendirmeler; Yazı, Kot ve Sembol Kullanımı
 • Kesit Kotlarının Gösterimi


MAHAL / YER BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ

 • Konum Etiketlerinin Kullanımı
 • İç Mekanların Renklendirilmesi
 • Kesitlerde Konumların Etiketlendirilmesi
 • Yer Metrajının Düzenlenmesi

MALZEME EDİTÖRÜ VE TEFRİŞ KULLANIMI

 • Malzeme Atamaları
 • Atılan Malzemelerin Düzenlenmesi
 • Malzeme Aktarımı
 • Çizime tefriş eklemek
 • Family Uzantılı Dosyaların Dışarı Çıkartılması


DIŞ ORTAM DÜZENLEMELERİ

 • AutoCAD Dosyasını Revit Bünyesine Çağırmak
 • İstinat Duvarı Oluşturulması
 • Dış Ortam Döşemelerinin Düzenlenmesi
 • Eğimli Bir Arazinin Modellemesi
 • Autodesk Civil 3D ile Arazi Modelinin Kullanımı
 • Arazide Yapı Alanındaki Toprağın Kaldırıması
 • Çevre Düzenlemesi
 • Peyzaj Ürünlerinin Yerleşimi
 • Arazi Metrajının Düzenlenmesi


RENDER VE SUNUM TEKNİKLERİ

 • Çalışma Ortamına İnsan Eklenmesi
 • Kameranın Ayarlanması
 • Render Ayarları ve Görsellik
 • Resmin Çalışma Ortamına Kaydedilmesi
 • Işık ve Gölge Ayarları
 • Gün Işığı ve Render Analizleri
 • Animasyon


PAFTA DÜZENİ

 • Katmanların Düzenlenmesi
 • Kalem Kalınlıkları ve Düzeni
 • Çizimleri Sınırlama
 • Proje ve Gerçek Kuzey Gösterimi
 • Çizim İçin Pafta Oluşturmak
 • Çizimlerin Pafta İçerisine Yerleşimi
 • Çıktı Ayarları ve Önizleme

SOLİD (KATI) MODELLEME VE KÜTÜPHANE KULLANIMI

 • Extrusion
 • Blend
 • Revolve
 • Sweep
 • Swept Blend
 • Autodesk Seek Kütüphanesi

Modül 5: 3D STUDİO MAX EĞİTİMİ İÇERİĞİ

3D Studio Max Arayüzü ve Program içeriği

 • Customize paneli çalışma özellikleri
 • Units Ölçü birim ayarlarının yapılandırılması
 • User Interface UI (Sahne arayüzü tanımlanması)
 • Wiewportlar Ekran kontrolleri ve kısayolları
 • Görüntü penceresinin düzenlenmesi
 • Dosya İmport,Export Özellikleri (AutoCAD, Adobe illustrator ,Maya,SketchUp gibi ilişkilendirilmiş programlar) dosya alımı ve çalışılması
 • Transform Komutları
 • Hizalama Komutları
 • Simetri Komutları
 • Bağlama, Kopyalama, Gruplama İşlemleri
 • Eksen ve Hareket Mesnet Noktalarını Belirleme ve Düzenleme
 • Display, Ekran Görünüm Kontrollerinin Yapılması


2 Boyutlu (Shapes) Çizgisel Objelerle (Splines) özellikleri Modelleme ve Tasarım

 • 2 Boyutlu Çizgiler özellikleri ve Tanımlanması
 • Line,Circle,Rectangle,Ellipse,Arc,Donut,Ngon,Star,Text,Helix,Egg,Section
 • Çizgisel nesnelere hacim verilerek Masa,sandalye,dolap,raf,stand,koltuk,vazo gibi nesne modelleme
 • Çizgisel nesnelerle mimari plan oluşturulması ve Bina projesi
 • Extended Splines Komutları ve özellikleri (WRectangle,Cahannel,Angle,Tee,Wide Flange)


3 Boyutlu Geometry nesneler özellikleri Modelleme ve Tasarım

 • Standard Primitives komutları ve özellikleri
 • Extended Primitives komutları ve özellikleri
 • Compound Objects komutları ve özellikleri
 • Particle Systems Kar ,yağmur,fırtına gibi efektlerin özellikleri
 • Patch Grids komutları ve özellikleri
 • Doors Kapı çizim özellikleri ve mantığı
 • Windows Pencere özellikleri ve mantığı
 • AEC Extended Peyzaj ve (Ağaç,Bitki,Ferforje Korkuluk ,Duvar) gibi modellerin mantığı ve oluşturulması
 • Stairs Merdiven çeşitleri ve özellikleri
 • Vray Başlığı VrayFur (Halı,Çimen),VrayPlane ile Sonsuz düzlem zemin özellikleri

Modifier List Deformasyonlar ve Simulasyon etkileri ile Tasarım

3DS Max içerisindeki oluşturulan nesnelere deforme ve şekil etkileri ile modelleme aşamasında kullanıcıya düzenleme ve kolay modelleme imkanı sağlayan etkiler oluşturmak.

 • Affect Region Modifier
 • Bend Modifier Bükme ,eğim özelliği
 • Bevel Profile Modifier Çizgilerden Alçıpan söve,süpürgelik vb. özellik oluşturma
 • Cap Holes Modifier yüzeylerdeki bolukları kapatmak
 • Cloth ve mCloth ile Örtü ,Perde,yastık,yorgan,havlu yapımı
 • CrossSection Modifier seçili çizgileri birleştirerek katı model oluşturması
 • Delete Mesh Modifier
 • Displace Modifier yüzey yükseltme
 • Edit Normals Modifier
 • Edit Patch Modifier
 • Edit Spline Modifier
 • Extrude Modifier Objelerin derinlik yükseklik verilmesi
 • Face Extrude Modifier Seçili yüzeyin yükseltilmesi
 • FFD (Free Form Deformation) Modifiers Kontrol noktalarından deforme
 • Lathe Modifier Çizgisel nesnelerin kesitlerinin 3 Boyutlu obje haline getirilmesi
 • Lattice Modifier Modeli ,çizgisel,noktasal veya hem çizgi hem nokta haline getirilmesi
 • MeshSmooth Modifier
 • Noise Modifier
 • Optimize Modifier Poligon sayılarının düşürülmesi
 • Push Modifier
 • Relax Modifier
 • Ripple Modifier Dalga efekti
 • Slice Modifier Objelerde kesme işlemleri
 • Smooth Modifier
 • Spherify Modifier
 • Surface Modifier Küvet, Lavabo gibi modellerin oluşturulması
 • Symmetry Modifier
 • Sweep Modifier Alçıpan, süpürgelik yapımı
 • Taper Modifier
 • Tessellate Modifier
 • Trim/Extend Modifier
 • Twist Modifier
 • UVW Map Modifier
 • Wave Modifier Dalga efekti


Poly, Bileşik Modelleme ve Tasarım

 • EditablePoly , EditPoly mantığının detaylandırılması ve modelleme teknikleri ile uygulama projeleri geliştirerek modelleme mantığının kavranması
 • İç Mimari örnekleri;
 • Yatak Odası,Ofis,Oturma Odası,Mutfak,Banyo,Salon,Genç Odası,Stand vb. modelleme
 • Dış Mekan örnekleri;
 • Bina,Villa,Site ve Peyzaj mantığı yapım aşamaları ve uygulama örnekleri
 • Biyomimetik Organik yapıların analizi ve modellemesi

Matarial Editor Kaplama özellikleri

 • Sunum için sahnenizin istediğiniz türden görselleştirilmesi dokulandırılması için gerçekçi kaplama yöntemlerin hazırlandığı V-Ray ,NVIDIA mental-ray,Default Scanline Renderer Standard kaplama metodlarının mantığının öğretilmesi.
 • Materyal Editör Kullanımı
 • Materyal Tanıtımı ve Oluşturulması
 • Materyallere Kaplama Aktarımı ve Seçenekleri
 • Standart Dışı Özel Materyaller
 • Ahşap,Metal,Altın,Gümüş,Bakır,Krom,Porselen,Mermer,Plastik,Seramik,Kumaş,Zemin,Çimen,Duvar,Deri,Cam,Ayna vb gibi kaplamaların IOR değerleri özellikleri
 • Vray Mtl özellikleri uygulama mantığı
 • (Yansıma) Reflection ile ilgili ayarlar ve uygulama mantığı
 • (Saydamlık) Refraction ile ilgili ayarlar ve uygulama mantığı
 • Tiles Özelliği ile kaplama oluşturma ve uygulama mantığı
 • VrayBlendMtrl özellikleri
 • VrayLightMtrl özellikleri
 • Vray2SideMtrl özellikleri
 • VrayMtlWrapper özellikleri
 • VrayOverrideMtl özellikleri
 • Multi/Sub Object özellikleri
 • VraySky özellikleri
 • VrayDirt özellikleri
 • VrayHDRI özellikleri


Işıklar, Işık Türevleri ve Işık Ayarları

 • Standard (8 Adet) ışık ayarları ve özellikleri
 • Photometric Işık ayarları ve özellikleri
 • Özel Işıklar, Tanımlamaları ve özellikleri
 • VRay Işık ayarları ve özellikleri
 • VrayAmbientLight ayarları ve özellikleri
 • VrayLight ayarları ve özellikleri
 • VraySun ayarları ve özellikleri
 • VrayIES ayarları ve özellikleri

Kameralar Özellikleri ve Ayarları

 • Kamera açılarının doğru kullanılması ve objelerin görselleştirmelerini en doğru şekilde yansıtacak açıların veya kamera hareketlerinin uygulanması.


Standart Kameralar

 • Target Kamera özellikleri
 • Free Kamera özellikleri
 • Standard Kamera Lens bilgisi
 • Depth ofField Parametre bilgileri


VRay Kameralar

 • Kamera type özellikleri
 • VRayDomeCamera özellikleri kullanımı
 • VRayPhysicalCamera özellikleri kullanımı
 • f-number ayarları
 • White balance seçenekleri ve kullanımı
 • Depth ofField Parametre bilgileri
 • Shutter speed ayarları ve oranları
 • Film speed (ISO) ayarları ve oranları


VRAY RENDER MOTORU

 • Vray Render motoru kullanımı ve ayarları
 • Vray Render Ayarları ve uygulama mantığı
 • Frame Buffer ayarlarıve uygulama mantığı
 • Global Switches ayarlarıve uygulama mantığı
 • Image Sampler (Antalising) filtre ayarlar ve uygulama mantığı
 • (Dolaylı Aydınlatma)Indrect Illumination GI
 • Irradiance Map ve Alt ayarların Örneklerle Anlatımı
 • Light Cache İkinci Sıçrama Anlatımı
 • VRay Environment ayarlar ve uygulama mantığı
 • Reflection, Refraction Environment ayarlar ve uygulama mantığı
 • Color Mapping ve Detaylı Anlatımıayarlar ve uygulama mantığı
 • Objects Settings Ayarları
 • Lights Settings Ayarları
 • Environment çevre etkileri
 • Atmosphere Effect VrayToon Efekti
 • Vray render ayarlarının test ve kaliteli render setup oluşturulması
 • Vray render dış mekan için ayarlanması setup hazırlanması
 • Vray ayarları kapsamında dış mekanlarda final render setup ayarlarının oluşturulması ve resim olarak kaydedilmesi


Animasyon

 • Sahne kamera animasyon mantığı
 • İçmekan kamera animasyon özellikleri
 • Dışmekan kamera animasyon özellikleri
 • Animasyon render alınması

Modül 6: MİMARİ PHOTOSHOP EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Photoshop Kullanım Alanları

 • Photoshop programının kullanım alanları, program hangi sektör ve alanlarda kullanılmaktadır. Mimari’de programı nasıl ve ne amaçla kullanabiliriz.

Normal Render ile PS’lu Render Farkları

 • Normal bir Render ile PS’de düzenlenmiş bir render arasındaki farklar nelerdir ? Bu farkları nasıl oluşturabiliriz.

Photoshop Arayüzünün İncelenmesi

 • PS programının Arayüzünün tanıtılması. Menü, kontrol paneli, araçlar ve paneller nerede yer almaktadır. Bu arayüzü nasıl kişiselleştirebiliriz. Panelleri nasıl açık ve kapalı konuma getiririz. Panellerin yerleşimini kendimize göre düzenleyerek Workspace (Çalışma Alanı) oluşturma.

Photoshop Performans Ayarları

 • Programının kısayol yolları nerede yer almaktadır. Bu kısayolları kendimize göre nasıl düzenleyebiliriz. Programın performans ayarları düzenlenmesi ve çoklu layerlarda çalışırken nasıl performanslı çalışabiliriz.

Yeni Doküman Oluşturma

 • Yeni sayfa iletişim penceresinde yer alan hazır ayarlar hangi çalışmalarda kullanılır. Bu ayarları değiştirmek istersek hangi standartları baz almalıyız.

Renk, Çözünürlük ve Ölçü Kavramları

 • Dijital veya Baskı için çalışma sayfasını hangi ayarlarda oluşturmalıyız. Renk, çözünürlük ve ölçü kavramlarının ne olduğunun anlatılması ve istediğimiz sayfa ölçülerinin verilmesi.

Temel Araçların Kullanımı

 • Temel araçların kullanımı: Zoom aracı (Yakınlaşma - Uzaklaşma), Hand Aracı (Sayfa İçinde Gezinme), Undo (Geri Alma), Step Backward (İleri Alma) araçlarının detaylı kullanımı.

Seçim Araçlarının Tüm Modları ile Kullanımı

 • Seçim araçlarının tüm modlarının kullanımı ve bu modlarla nasıl seçim ve şekiller yapabiliriz. Yaptığımız şekillerden obje oluşturma. Seçimlerin resimler üzerinde kullanılması. Seçimlerle büyütme, küçültme ve silme işlemlerinin yapılması.

Seçimleri Renklendirme

 • Seçimleri renklendirme ve Geçişli renklerin kullanımı.

Hazır Şekiller ve Ölçülü Çizim

 • Hazır şekillerin kullanımı, hazır şekiller ile ölçülü çizim yapma. Bu şekillere düz renk, geçişli renk, patern ataması yapılması.

Katman Mantığının Açıklanması

 • Katman kullanımı, katmanların birleştirme ve gruplama işlemlerinin yapılması.

Katman Stillerinin Kullanımı

 • Katman Stilleri ile katmanlara : Bevel & Emboss, Stroke, Inner Shadow, Inner Glow, Satin, Color Overlay, Gradient Overlay, Pattern Overlay, Outler Glow ve Drop Shadow efeklerinin verilmesi.

Render’ları Maskeleme Tekniği

 • Renderlarda istediğimiz alanlara maskeleme yapılarak dokuların değiştirilmesi.

Texture Kullanımı

 • Texture indirebilecekleri kaynakların gösterilmesi ve texture indirilerek kaplama işlemelerinin yapılması.

Renk Ton ve Kontrast Ayarları

 • Renk, Ton ve Kontrast kavramlarının açıklanarak ayarlanın nasıl düzenlenebileceğinin açıklanması.

Post-Production’a Ön Hazırlık

 • Post-Production’a hazırlık renderlar üzerinde kullanılabilecek tefriş malzeme (araba, yatak, yorgan, dolap, halı v.b) ‘nin paylaşılması ve nasıl kullanabileceklerine dair ön bilgi verilmesi.

Post-Production Uygulaması

 • Renderlar üzerinde Post-Production Teknikleri: Işık ve gölge ayarlarının detaylı olarak düzenlenmesi, gece ve gün ışığının render üzerinde uygulanması, duman ve sis gibi efeklerin render üzerinde uygulanması. İnsan, Bitki ve araç gibi dışardan malzeme alınarak render üzerinde ışık, gölge ve açı ayarlarının değiştirilmesi.

AutoCAD Projesi Boyama ve Kaplama

 • AutoCAD Projelerinin, Adobe IIIustrator programında açılarak önce sadece renklerle, sonra malzemeler ile boyanması.

Bitirme Projesi

 • Öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca eğitimin amacına ilişkin genel bir fikir sahibi olmaları ve projelerini geliştirerek sektörde tercih edilen tasarımcılar olması hedeflenmektedir.
 • Öğrencilerimizin projelerini Akademi Bölüm Başkanları tarafından değerlendirilerek ''Başarı Sertifikası'' almaya hak kazanacaklardır.

Öğrencilerimizden

 • Aslan D.
  WEB TASARIM EĞİTİMİ

  İngilizce için gelmiştim ama grafik de aldım. Babamın iş yerinin kurumsal kimliğini yaptım. Birkaç yerle daha görüşüyorum. Kariyer mimarı iyi bir kurum. Özellikle etüt olması çok güzel bence. Saygılar.

 • Gizem Ku.
  DİJİTAL TASARIM EĞİTİMİ

  Avrupa üniversitesi sertifikası veriyor olması harika. Hiçbir yerde rastlamadım. Sınıflar temiz, insanlar güler yüzlü, sohbet güzel. Bu eğitim çok işime yarayacak orası kesin.

 • Emin Mehmet Y.
  DİJİTAL TASARIM EĞİTİMİ

  Hocamız çok iyi çok eğlenceli ve yararlı geçiyor ben de kuzenimi getirdim beraber giriyoruz derslere çok yararını görüyorum.

 • Özlem G.
  WEB TASARIM EĞİTİMİ

  Daha önce birçok kursa gittim hatta webi öğrenemediğim için buraya geldim. Herşey tıkır tıkır hocamız çok iyi. Diğer yerde 2 ayda öğrenemediğimi burda 1 haftada öğrendim.

 • Ömer Kara
  GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ

  Grafik tasarım diye gelmiştim web de aldım. İyi ki de almışım. Şu an yurt dışında bir restorana site yapıyorum. Bana biraz uzak ama olsun. Kadıköyde şubesinin olması güzel olurdu.

 • Didem B.
  GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ

  İki kurum arasında kalmıştım buraya gelirken. Doğru seçim yapmışım. Kariyer Kartlıyım tüm eğitimlere giriyorum sanki okul gibi. Yaklaşık 1 hafta önce işe girdim. Cv me aldığım eğitimleri yazmıştım sanırım işe yaradı =P Hepinize teşekkürlerr..

 • Yılmaz M.
  GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ

  Eğitimden memnun kaldım. Özellikle iş hayatıyla ilgili anlatılanlar çok işe yarar şeyler. Hocalar ve çalışanlar iyi güler yüzlü. Arkadaşımın tavsiyesiyle gelmiştim. Ben de başkasına tavsiye ederim. Hızlandırılmış kura geldim. 3 haftada grafik tasarım öğrendim nerdeyse. Teşekkürler Kariyer Mimarı.

 • Gökçe K.
  GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ

  Ben Gökçe dijital tasarım paketini aldım. Özellikle dijital fotoğrafçılığı çok merak ediyodum. Hocalar insanlar çok iyi. Şu ana kadar hiçbi sıkıntı olmadı. Umarım böyle gider.

 • Emin Mehmet Y.
  WEB TASARIM EĞİTİMİ

  Hocamız çok iyi çok eğlenceli ve yararlı geçiyor ben de kuzenimi getirdim beraber giriyoruz derslere çok yararını görüyorum.

 • Buket U.
  DİJİTAL TASARIM EĞİTİMİ

  Çok güzel bir program hem web hem grafik öğrenip bir de birsürü yeni teknoloji gösteriyorlar. Kendime şirketim için bir dijital katalog yaptım bile. Henüz web tasarım kısmına geçmedik heycanla bekliyorum çook teşekkürler kariyer mimarı =)

NEDEN KARİYER MİMARI ?

Çünkü Kariyer Mimarı tam 20 senedir bilişim eğitimi sektöründe hizmet veriyor, insan gücü yetiştiriyor.
Çünkü Kariyer Mimarı bugüne kadar 80 binin üzerinde öğrenci mezun etti.
Çünkü Kariyer Mimarı, İstanbul’un 3 ayrı yerinde, bünyesinde 70’ten fazla kendi alanlarında iş üreten eğitmene sahip.
Çünkü Kariyer Mimarı, Brussels Capital University (Brüksel Başkent Üniversitesi)’nin Türkiye Kampüsü ve öğrencilerini üniversite sertifikası ile taçlandırıyor.
Çünkü Kariyer Mimarı’nın bünyesinde sürekli öğrenim gören 500’den fazla öğrencisi var.
Çünkü Kariyer Mimarı’nın tam 30.000 sayfalık ve kendi eğitmenleri tarafından yazılmış, kendi yayınlarına ait bilişim kütüphanesi var.
Çünkü Kariyer Mimarı’nda 8-12 kişilik sınıflarda, her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. Çünkü Kariyer Mimarı teknik eğitimin yanı sıra sektörel bilgilendirme için de düzenli olarak seminerler düzenler.
Çünkü Kariyer Mimarı’nın “İş Yönlendirme Servisi’ iş arayan öğrencilerini sektörde bulunan firmalara yönlendirir ve cv desteği verir.
Çünkü Kariyer Mimarı’nda eğitim alan tüm öğrencilerimiz, eğitimlerini ücretsiz olarak yeniden alma hakkına sahiptirler.
Çünkü Kariyer Mimarı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verme hakkına sahiptir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kariyer Mimarı nasıl bir eğitim tecrübesine sahip?

Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi 20 seneden beridir Türkiye’de bilişim eğitimleri vermektedir. Kariyer Mimarı’nda eğitim süreci nasıl işler? Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi bünyesindeki eğitimler, her bir öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, 8-12 kişilik modern sınıflarda, konusunda profesyonel olarak iş üreten eğitmenler tarafından verilmektedir.


Kariyer Mimarı’nda eğitim sonrasında ne tip belge ve sertifikalar veriliyor?

Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nde eğitim alan öğrencilerimiz, eğitimleri bittiğinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumumuzun eğitim bitirme sertifikasına, “Kurs Başarı Sertifikasına” ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin özel sertifikalarına sahip olabilirler. Ayrıca Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nde düzenli olarak yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Sınavları’na başvurarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifikalarına da sahip olabilirler. Kariyer Mimarı’nın kendine ait yayınları var mıdır? Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nin Kariyer Mimarı Yayınları’ndan çıkmış olan 30 bin sayfalık bilişim kütüphanesi mevcuttur.


Kariyer Mimarı’nda eğitim sonrası iş ve staj desteği var mıdır?

Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nde eğitimini tamamlayan her öğrencimiz, Kariyer Mimarı bünyesindeki İş Yönlendirme Servisi’ne başvuruda bulunabilir ve eğitimi ile ilgili sektörlerden Kariyer Mimarı’na gelen iş ilanlarına direkt olarak yönlendirilebilirler.


Kariyer Mimarı’nda eğitim tekrar hakkı var mı?

Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nde eğitim almış olan her öğrencimiz, eğitimine %90 oranında devam etmiş ise aynı eğitimi en baştan ve tamamen ücretsiz olarak alabilir. Böyle bir talebi olan öğrencimiz hiçbir şekilde bir neden belirtmek zorunda değildir. Sadece tekrar hakkını kullanmak istediğini belirtmesi yeterlidir.


Kariyer Mimarı’nda rehberlik servisi var mı?

Bir eğitim sadece sınıfta başlayıp bitmez. Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nde eğitiminiz öncesi, sırası veya sonrasında sormak istediğiniz sorular, eğitiminiz veya kişisel olarak eğitiminize yansıyabilecek problemler hakkında her türlü durum için Kariyer Mimarı Rehberlik Servisi her şubemizde sizleri hazır durumda beklemektedirler.


Kariyer Mimarı’nda eğitim ödeme seçenekleri nelerdir?

Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi’nde alacağınız bir eğitimin ücretini isterseniz nakit veya kredi kartı, isterseniz kredi kartına taksit ya da elden senet şeklinde ödeyebilirsiniz. Sizlerin bütçesine en uygun ödeme yöntemleri ve taksitlendirme seçenekleri için şubelerimizle irtibata geçebilirsiniz.

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME EĞİTİMİ ALABİLECEĞİNİZ SERTİFİKALAR ?

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

TÜM EĞİTİMLERİMİZ

BİLGİLER

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Eğitimini Neden Kariyer Mimarı'nda Almalıyım?


20 senelik eğitim tecrübesi ve bugüne kadar 80 binin üzerinde mezunu ile birlikte bilgisayar ve bilişim eğitimlerinde lider konumda olan Kariyer Mimarı Bilişim Teknolojileri Akademisi, bir bilişim öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda bir eğitim akademisinin sahip olması gereken tüm özelliklere sahiptir. Bir MİMARİ TASARIM VE MODELLEME kursu öğrencisinin eğitime katılırken, eğitim sonunda varmak istediği yeri iyi bilen Kariyer Mimarı, MİMARİ TASARIM VE MODELLEME alanında iş üretmiş tecrübeli eğitmenler, MİMARİ TASARIM VE MODELLEME eğitimine uygun sınıf ve bilgisayar düzeni ile MİMARİ TASARIM VE MODELLEME kursu için el elverişli şartlarda eğitim vermektedir.Kariyer Mimarı’nın üniversite sertifikalı eğitimleri

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Eğitimi Öğretme Garantisi Nedir?


Kariyer Mimarı’nda MİMARİ TASARIM VE MODELLEME eğitimini aldığınızda, eğitiminize %90 devam ettiğiniz takdirde MİMARİ TASARIM VE MODELLEME eğitimini 1 sene içinde yeniden ve tamamen ücretsiz olarak alabilirsiniz. Eğitim sonunda bu ders tekrarı hakkını kullanan öğrenci sayımız yok denecek kadar azdır. Bunun en büyük nedeni öğrencilerimizin eğitim sonrasında doğru yeterliliğe ulaştıklarını düşünmeleridir. Yine de bu haklarını kullanmak isteyen öğrencilerimizin sadece bu isteklerini belirtmeleri, MİMARİ TASARIM VE MODELLEME eğitimini yeniden almaları için yeterlidir.

MİMARİ TASARIM VE MODELLEME Eğitimininde Ödeme Seçenekleri Nelerdir?


Kariyer Mimarı’nda MİMARİ TASARIM VE MODELLEME kursu almak isteyen öğrenci adayları, kendi bütçelerine en uygun şekilde ödemelerini planlayabilirler. Nakit, kredi kartı ve senet şeklinde ödeme yapılabilmesinin yanı sıra MİMARİ TASARIM VE MODELLEME eğitimi taksitle de ödenebilir. Ayrıca MİMARİ TASARIM VE MODELLEME eğitiminin yanı sıra bu eğitime bağlı olan paket eğitimlerinde fiyat indirimi de uygulanır. Ek olarak Kariyer Gold ve Kariyer Silver Kart ile birçok eğitim ücretsiz olarak da alınabilir. Kariyer Mimarı’nın dönemsel kapmanyaları hakkında bilgi edinebilmek için Kadıköy şubemizden bilgi alabilirsiniz.


Kariyer Mimarı Şubelerimiz
Kadıköy Kampüsü

Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:1 Kadıköy Çarşı Kat 4
Kadıköy / ISTANBUL

Telefon: 0 (216) 330 95 95

BUGÜN BU EĞİTİMİ İNCELEYEN

33.

KİŞİSİNİZ.