Kariyer Mimarı
TOEFL EĞİTİMİ

PRE-TOEFL PROGRAMI (120 Saat)

TOEFL sınavına hazırlayan bir programdır. Dinleme, yazma, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu gruba katılabilmek için TOEFL sınıflandırma sınavına girbilecek seviyede olmanız gerekmektedir. Ayrıca advanced grubunu başarıyla bitiren öğrenciler de bu gruba katılma niteliğine sahiptirler.

TOEFL Sınavı anadili İngilizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Services tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.Yeterli bir TOEFL puanı, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmesini, yurt içinde İngilizce öğretim yapmakta olan birçok üniversitenin hazırlık sınıflarından muaf olmasını ve yurtdışında dil eğitimi almış öğrencilerin dil denkliklerini sağlar.Dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda TOEFL sınavından alınan iyi bir puanı “İngilizce yeterlilik” belgesi olarak kabul eder. TOEFL sınavı 2006 yılında değişti. Artık teste giren kişilerden İngilizce konuşmaları isteniyor. Sınav okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

TOEFL SINAVININ İÇERİĞİ

TOEFL hazırlık eğitim programı, daha önceki yılların TOEFL sınavı soruları titizlikle incelenerek hazırlanmıştır. Bu doğrultuda daha önce sıklıkla soru gelmiş gramer konularına ve daha önce çıkmış ya da çıkması muhtemel kelimelere öncelik vermek suretiyle, IBT TOEFL sınavında sınanan dört beceri üzerinde durulmaktadır.Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir.Test 3,5 saat ile 4 saat arası bir sürede tamamlanır. Bu süre içerisinde kısa bir ara verilir. Bilgisayarlı Toeflda öğrencinin yanında bir rehber ve gözetmen öğretmen vardır. Bu öğretmen, testin nasıl yapılacağını, bilgisayarın kullanımı ve diğer konularda teknik yardım yapar.

Listening 40-60 Dakika 30-50
Structure 15-20 Dakika 20-25
Break(ara) 5 Dakika
Reading 70-90 Dakika 44-55
Writing 30 Dakika 1 Topic
Listening: Amerikan İngilizcesini anlama yeteneğiniz ölçülür.
Structure: Öğrencinin Standart Yazılı İngilizceyi kurallara uygun kullanıp kullanmadığı test edilir.
Reading: Öğrencinin Amerikan İngilizcesini okuma ve anlama yeteneği test edilir.
Writing: Öğrencinin yazma yeteneği 30 dakika içerisinde yazacağı bir kompozisyon ile ölçülür.


TOEFL SINAVI BAŞ VURULARI NASIL YAPILIR?

TOEFL sınavı yalnızca ETS merkezi tarafından belirtilen yerlerde gerçekleştirilir. TOEFL sınavına internet üzerinden kredi kartı bilgisi ile birlikte online kayıt olunabildiği gibi, TOEFL kayıt formu doldurularak fax veya posta ile ya da telefonla da başvurulabilinir.


TOEFL SINAVINA KİMLER KATILIR

Yurtdışındaki üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında okumayı amaçlayan ya da yurtdışına farklı amaçlarla çıkacak olan öğrenciler ve İngilizce bilgisinin uluslar arası kabul gören bir sınav tarafından onayının istendiği kamu ve devlet kuruluşunda çalışanlar bu sınava girmektedirler. TOEFL sınavına girecek kişinin İngilizce becerisinin en az orta ( intermediate ) derecede olması beklenir. Dolayısıyla TOEFL sınavı hazırlık eğitimine katılacak kişilerin, genel İngilizce kurlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu değildir. TOEFL hazırlık eğitimine katılacak kişiler, bu spesifik sınava hazırlanacak şekilde İngilizce eğitimlerini TOEFL sınavının öncelikli olarak ölçtüğü beceriler doğrultusunda alacaklardır.


TOEFL SINAVININ FORMATI NASILDIR?

TOEFL sınavı önceki yıllarda üç farklı formatta gerçekleştiriliyordu:

- IBT (Internet Based Testing)
- CBT (Computer Based Testing)
- PBT (Paper Based Testing)

Son yıllarda TOEFL sınavı çoğunlukla IBT formatında uygulanmaktadır. IBT formatının gerçekleştirilme imkanı olmayan şehirlerde ise PBT formatında uygulanmaya devam etmektedir. CBT formatı TOEFL sınavı artık uygulanılmamaktadır. TOEFL sınavı skorları 2 yıl geçerlidir. TOEFL sınavının en yoğun yapıldığı aylar Ekim, Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıstır. IBT TOEFL sınavına her yedi günde bir kere girme hakkınız vardır.


TOEFL SINAVININ SKOR ARALIKLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

IBT – (0-120) CBT- (0-300) PBT- (310-677)


TOEFL HAZIRLIK EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

TOEFL hazırlık eğitim programı, daha önceki yılların TOEFL sınavı soruları titizlikle incelenerek hazırlanmıştır. Bu doğrultuda daha önce sıklıkla soru gelmiş gramer konularına ve daha önce çıkmış ya da çıkması muhtemel kelimelere öncelik vermek suretiyle, IBT TOEFL sınavında sınanan dört beceri üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir.


TOEFL SINAVI KONU DAĞILMI NASILDIR?


Okuma
Dinleme
Konuşma
Yazma

Eğitimlerde bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması üzerinde durulur. Konuşma bölümü IBT TOEFL sınavında yeni bir bölümdür. Konuşma bölümünde birbirinden bağımsız akademik ve günlük konular ile dinleme parçalarıyla ilgili konular bulunmaktadır. IBT TOEFL sınavında artık dilbilgisi bölümü yoktur. Bu bölüm diğer bölümler tarafından ölçülebilmektedir. Bu nedenle Gramer konuları ana hatlarıyla anlatıldıktan sonra, beceriler ile pekiştirilecektir. Anlatımlar ve dinleme parçaları daha uzundur. Fakat TOEFL sınavında not alınabilmektedir. Bu nedenle eğitimler süresince yapılan dinlemelerde öğrenciler not alma becerisini de geliştireceklerdir. TOEFL sınavı dinlemelerinde farklı aksanlarla da karşılaşılır. Bu nedenle farklı aksan ve telaffuz çalışmaları da eğitimin içinde yer alır. Her bir becerinin skoru 0-30 arasında ve toplam skor 120’ dir.


PBT TOEFL SINAVI

Dört becerinin ölçüldüğü bir formattır.
Sınav 3,5 saat sürer.
Dinleme: 30-40 dk. 45-75 soru
Dilbilgisi /Yazma: 25 dk. 40 soru
Okuma: 55 dk. 50 soru
Yazma: 30 dk. 1 konu
Dinleme: İngilizce konuşmaları, akademik ve günlük diyalogları anlama becerisi
Dilbilgisi: Standart İngilizce gramer kuralları
Okuma: Akademik ya da farklı konulardaki metinleri anlayabilme
Yazma: Belli bir konuda İngilizce yazı yazabilme
PBT formatında sorular genelde çoktan seçmelidir.
Dinleme: Skor: 31-68
Dilbilgisi 31-68
Okuma 31-67
Yazma 0-6

TOEFL İngilizce Kursu

TOEFL İngilizce Kursu

İletişim

Kadıköy Şubesi

Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:1 Kadıköy Çarşı Kat: 4 Kadıköy / İstanbul

Telefon : (216) 330 95 95


Kariyer Mimarı Logo
SiteMap