Kariyer Mimarı
YDS EĞİTİMİ

YDS ( YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI )

Aşağıdaki 4 ocak 2013 tarihli ÖYSM basın duyuru ile KPDS ve ÜDS sınavları kaldırılmış olup yerine YDS sınavı getirilmiştir. Yeni uygulama ile ilgili detaylar :


ÖYSM BAŞKANLIĞI BASIN DUYURUSU (4 Ocak 2013)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik gereği; Merkezimiz tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda yabancı dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır.

Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır.eviye Belirleme Sınavına (YDS) katılmaları gerekmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM Başkanlığı


CAREER ENGLISH YDS KURSU

Programlarımız öğrenci ihtiyacına göre esnek zamanlı olmakla beraber hafta içi sabah, hafta içi akşam, haftasonu sabah ve haftasonu akşam gibi seanslarla eğitim hizmeti vermektedir.Bu eğitim programı alanında uzman öğretmen kadromuzca doksan ders saatinde tamamlanmaktadır.


KURS PROGRAMLARIMIZIN İÇERİĞİ

A. GENEL KONU TEKRARI ( 30 ders saati )


1. TENSES (Zamanlar)
2. ADJECTIVES AND ADVERBS (Sıfatlar ve Zarflar)
3. MODALS (Kiplikler )
4. PASSIVE VOICES (Etken-Edilgen Cümleler)
5. ADVERBIAL CLAUSES (Zarf Cümlecikleri)
6. CONDITIONALS ( Şart Cümlecikleri)
7. NOUN CLAUSES (İsim Cümlecikleri)
8. RELATIVE CLAUSES (Sıfat Cümlecikleri)
9. GERUND AND INFINITIVE (İsim-fiil ve Mastar)


B. OKUMA ANLAMA VE SORU TİPLERİ ( 30 ders saati )


1. VOCABULARY (Kelime Bilgisi)
2. GRAMMAR (Dilbilgisi)
3. CLOSE TEEST (Paragraf içinde boşluk doldurma)
4. SENTENCE COMPLETION (Cümle Tamamlama)
5. TRANSLATIONS (İngilizce – Türkçe / Türkçe – İngilizce Çeviri)
6. PARAGRAPH COMPLETION (Paragraf Tamamlama)
7. SITUATIONAL EXPRESSION (Duruma uygun ifade)
8. IRRELEVANT SENTENCE (Bütünlüğü Bozan Cümle)
9. RESTATEMENT (Anlamca en yakın cümleyi bulma)
10. DIALOGUE COMPLETION (Karşılıklı Konuşmaları Tamamlama)
11. READING COMPREHENSION (Okuma Parçalarını Kavrama)

C. DENEME TESTLERİ (30 saat)

YDS İngilizce Kursu

YDS İngilizce Kursu

İletişim

Kadıköy Şubesi

Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:1 Kadıköy Çarşı Kat: 4 Kadıköy / İstanbul

Telefon : (216) 330 95 95


Kariyer Mimarı Logo
SiteMap